Kệ tivi cẩm Nhật – HDF phủ Veener cẩm

5,700,000 

Mã sản phẩm: 22KE1CACA0060-MDP

Kích thước: 1600 x 400 x 650 (mm)

Chất liệu: HDF phủ Veener cẩm

Màu sắc: Màu cẩm

Kệ tivi cẩm Nhật – HDF phủ Veener cẩm

5,700,000