Giường ngủ 1m8, phản tràn, mẫu 5 vạch – Gỗ HDF phủ veener Cẩm

10,820,000 

Mã sản phẩm: 22GI1CACA0153-MDP

Chất liệu: Gỗ HDF phủ vener cẩm

Màu sắc: Màu cẩm

Kích thước: 1800 x 2000 x 420 (mm)

Giường ngủ 1m8, phản tràn, mẫu 5 vạch – Gỗ HDF phủ veener Cẩm

10,820,000