Sofa Bát Tiên Rồng quay đầu – Tay 14 gỗ thông màu óc chó

30,800,000 

Mã sản phẩm:

  • SF-BT14-TB-OC-PB-S

Chất liệu: Gỗ thông

Màu sắc: Màu óc chó

Sofa Bát Tiên Rồng quay đầu – Tay 14 gỗ thông màu óc chó

30,800,000