Bộ sofa Kingswood – Gỗ tràm màu tự nhiên

24,950,000 

Mã sản phẩm:

  • Ghế sofa đơn: 25GH1TNDA0106-TH
  •  Bàn sofa: 25BA1TNDA0087-TH

Chất liệu:

Gỗ Tràm

Màu sắc:

Màu Tự nhiên

Bộ sofa Kingswood – Gỗ tràm màu tự nhiên

24,950,000