Bàn Bát giác 800 – Chân Xếp Thẳng

2,950,000 

Mã sản phẩm:

25BA1TNDA0094-TH

Chất liệu:

Gỗ dầu

Màu sắc:

Sơn PU

Bàn Bát giác 800 – Chân Xếp Thẳng

2,950,000